Начало / Новини / Решения на КФН от заседание на 27.10.2004 г.

Решения на КФН от заседание на 27.10.2004 г.

1. Издава разрешение на "Балканска инвестиционна компания" АД, гр. София, да извършва дейност като инвестиционен посредник на територията на Р България и  сделки по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК - управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари на клиенти, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пенсионни фондове.


 2. Признава придобитата от Красимир Тахчиев квалификация от чуждестранен орган за извършване на дейност като инвестиционен консултант.