Начало / Новини / Решениe от заседанието на КФН на 18 януари 2010 г.

Решениe от заседанието на КФН на 18 януари 2010 г.

На свое заседание от 18 януари 2010 г. КФН взе следното решение:

Одобрява коригирано търгово предложение от „Албена инвест-холдинг” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД, гр. София на акции на „България-29” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.
Предложената цена е 11,62 лв. за една акция.