Начало / Новини / Решение от заседание на КФН от 30 април 2010 година

Решение от заседание на КФН от 30 април 2010 година

На свое заседание от 30 април 2010 г. КФН взе следното решение:
Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение от „Арома” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД на акции на „Астера козметикс” АД от останалите акционери на дружеството.
Решение 279 може да бъде намерено в раздел "Административни документи".