Начало / Новини / Решение от заседание на КФН от 3 октомври 2012 г.

Решение от заседание на КФН от 3 октомври 2012 г.

На свое заседание от 3 октомври  2012 г. КФН взе следното решение:

Не издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от „Балтимор” ЕООД, гр. София за закупуване на акции на „Лавена” АД, гр. Шумен от останалите акционери на дружеството.