Начало / Новини / Решениe от заседание на КФН от 27 октомври 2010 г.

Решениe от заседание на КФН от 27 октомври 2010 г.

На свое заседание от 27 октомври  2010 г. КФН взе следните решения:

1. Одобри коригирано търгово предложение от „Септона” АД, Гърция за закупуване чрез инвестиционен посредник „Капман” АД, гр. София, на акции на „Септона България” АД, гр. Русе от останалите акционери на дружеството.
Предложената цена за една акция е 6,53 лв.

2. Издава одобрение за промяна в устава  на „Имоти директ” АДСИЦ, гр. София, свързана с увеличаването на капитала на дружеството.

3. Издава временна забрана за търгово предложение от „Синтетика” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Евро-Финанс” АД, гр. София на акции на „Етропал” АД, гр. Етрополе от останалите акционери на дружеството.

4. Спира производството за отнемане на издадения лиценз на ИП “Капитал Инженер Проект” ООД, гр. Плевен, за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

 5. Определи размерът на вноската за Гаранционния фонд по чл. 287, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането. Размерът на вноската  не се променя и  8.50 лв. за всяко отделно моторно превозно средство със сключена „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Размерът на вноската на застрахователите, предлагащи в България задължителната застраховка „Злополука” на пътниците по чл. 249, т.2 от Кодекса за застраховането, остава 0.15 лв. за всяко място, без мястото на водача, за което е сключена задължителната застраховка.
Сроковете за превеждане на вноските по сметка на Гаранционния фонд са:
а) до 31.01.2011 г. за застраховките, сключени от 1.10.2010 г. до 31.12.2010 г.
б) до 30.04.2011 г. за застраховките, сключени от 1.01.2011 г. до 31.03.2011 г.
в) до 31.07.2011 г. за застраховките, сключени от 1.04.2011 г. до 30.04.2011 г.
г) до 31.10.2011 г. за застраховките, сключени от 1.07.2011 г. до 30.09.2011 г.
д)   до 31.01.2012 г. за застраховките, сключени от 1.10.2011 г. до 31.12.2011 г.

Предстои обнародването на решението  в „Държавен вестник”.