Начало / Новини / Решениe от заседание на КФН от 27 март 2012 г.

Решениe от заседание на КФН от 27 март 2012 г.

На свое заседание, проведено на 27.03.2012 г., Комисията за финансов надзор взе Решение № 221-ИП за отнемане на издадения на „Стандарт инвестмънт” АД лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Отнемането на лиценза на инвестиционния посредник е на основание чл. 20, ал. 2, т. 2, предложение първо от Закона за пазарите на финансови инструменти.