Начало / Новини / Решение от заседание на КФН от 24 юли 2012 г.

Решение от заседание на КФН от 24 юли 2012 г.

На свое заседание от 24 юли 2012 г. КФН взе следното решение: 

Отнема издадения лиценз на „ЕЛАРГ фонд за земеделска земя” АДСИЦ като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти. Прекратява дейността на дружеството във връзка с постъпило заявление от „ЕЛАРГ фонд за земеделска земя” АДСИЦ .