Начало / Новини / Решение от заседание на КФН от 24 март 2008 г.

Решение от заседание на КФН от 24 март 2008 г.

Потвърди проспект за публично предлагане на акции, издадени от   „Алфа Кредит” АДСИЦ. Емисията е в размер на 650 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 1.16 лв. всяка. Акциите ще бъдат издадени в резултат на увеличаване капитала на  дружеството.
Емисията се вписва в публичния регистър на КФН.