Начало / Новини / Решениe от заседание на КФН от 20 август 2010 г.

Решениe от заседание на КФН от 20 август 2010 г.

На свое заседание от 20 август 2010 г. КФН взе следното решение:

1.Отнема издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Варненски инвестиционен посредник /ВИП – 7/” АД, гр. Варна.