Начало / Новини / Решениe от заседание на КФН от 19 октомври 2010 г.

Решениe от заседание на КФН от 19 октомври 2010 г.

На свое заседание от 19 октомври 2010 г. КФН взе следното решение:

1. Одобри коригирано търгово предложение, вх. № 15-00-12 от 08.10.2010 г., от „ТИМ Клуб” ООД, гр. Варна за закупуване чрез инвестиционен посредник „Централна Кооперативна банка” АД, гр. София на акции на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, гр. София от останалите акционери на дружеството.
Предложената цена за една акция е 54,00 лв.