Начало / Новини / Решениe от заседание на КФН от 18 ноември 2010 г.

Решениe от заседание на КФН от 18 ноември 2010 г.

На свое заседание от 18 ноември 2010 г. КФН взе следното решение:

1. Одобрен е проект на бюджет на Гаранционния фонд за 2011 г. съгласно чл. 290, ал. 8 от Кодекса за застраховането. Предстои да бъде  разгледан и от съвета на фонда . 

2. Одобрен е проект, изготвен от МВР на основание чл. 288б, ал. 2 от Кодекса за застраховането, съдържащ конкретни дейности, които  да се финансират със средства  от Гаранционния фонд, представляващи 5 % от средствата, събрани  от вноски по застраховка „Гражданска отговорност”  през 2009 г. Средствата са в размер на 1 177 558 лв. и ще бъдат използвани за закупуване на техника, информационни и комуникационни технологии.
 

3. Одобри коригирано търгово предложение от „Пластхим-Т” АД, гр. Тервел за закупуване чрез инвестиционен посредник „Евро-Финанс” АД, гр. София на акции на „Формопласт” АД, гр. Кърджали от останалите акционери на дружеството.
Предложената цена за една акция е 1,17 лв.

4. Отнема издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на ИП „Капитал Финанс” ООД, гр. София по тяхно искане.