Начало / Новини / Решениe от заседание на КФН от 11 юни 2010 г.

Решениe от заседание на КФН от 11 юни 2010 г.

На свое заседание от 11 юни 2010 г. КФН взе следното решение:

Потвърждава допълнение към проспект за първично публично предлагане на акции от увеличение на капитала на „Алфа България” АД, гр. София. Проспектът беше потвърден с решение на КФН от 1 април 2010 г. с емисия в размер на 15 000 000  лева, разпределена в 15 000 000  броя обикновени акции с право на глас, с номинална  и емисионна стойност 1 лев всяка.