Начало / Новини / Решение от заседание на КФН от 08 август 2012 г.:

Решение от заседание на КФН от 08 август 2012 г.:

На свое заседание на 08.08.2012 г. КФН прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Основно нововъведение в  Наредбата  е създаването на задължение за  пенсионноосигурителното дружество да предостави на лицето, което подава заявление за първоначален избор на пенсионен фонд, актуална писмена информация по образец относно допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Благодарение на тази информация още на ранен етап лицата ще се запознаят с основните положения на този вид осигуряване, с особеностите на процедурата за подаване на заявление за участие в пенсионен фонд, както и с основните характеристики на управлявания от съответното дружество универсален или професионален фонд. Изготвянето на информацията по образец в стандартизирана форма, ще улесни лицето при сравнението на пенсионни фондове, управлявани от различни пенсионноосигурителни дружества и съответно - неговия избор.  

Наредбата ще бъде изпратена за публикуване в „Държавен вестник”.