Начало / Новини / Решение от заседание на КФН на 29.05.2018 г.

Решение от заседание на КФН на 29.05.2018 г.


На заседанието си на 29.05.2018 г. КФН реши:
 
Издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Дивелъпмънт Груп“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции” ЕООД на 900 311 броя акции от капитала на „Индъстри дивелъпмънт холдинг“ АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.