Начало / Новини / Решение от заседание на КФН на 22.05.2017 г.

Решение от заседание на КФН на 22.05.2017 г.

На заседанието си на 22.05.2017 г. КФН реши:

Изпраща писмо до ЗД „Съгласие” ЕАД, с което потвърждава, че представените документи са приети и че крайният срок за произнасяне по заявлението по придобиване от страна на ЗД „Съгласие” ЕАД на 100 % от капитала на „Токуда Здравно застраховане” ЕАД е 27.06.2017 г.