Начало / Новини / Решениe от заседание на КФН на 21 януари 2010 г.

Решениe от заседание на КФН на 21 януари 2010 г.

На свое заседание от 21 януари 2010 г. КФН взе следното решение:

1. Одобрява търгово предложение от „Рекорд Кар Холдинг” АД, гр. Пловдив за закупуване чрез инвестиционен посредник „София интернешънъл секюритиз” АД, гр. София на акции на „Балканкар – Рекорд” АД, гр. Пловдив от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 9,32 лв.