Начало / Новини / Решениe от заседание на КФН на 19.09.2017 г.

Решениe от заседание на КФН на 19.09.2017 г.

На заседанието си на 19.09.2017 г. КФН реши:
 
Съгласува избора на Пенсионно осигурителна компания „ДСК – Родина АД на „Делойт Одит“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.