Начало / Новини / Решение от заседание на КФН на 15.06.2017 г.

Решение от заседание на КФН на 15.06.2017 г.

На заседанието си на 15.06.2017 г. КФН реши:
 
Утвърждава „БДО България“ ООД за одиторско дружество по чл. 101, ал. 1, изр. второ от КЗ, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД.