Начало / Новини / Решение от заседание на КФН на 11.05.2017 г.

Решение от заседание на КФН на 11.05.2017 г.

На заседанието си на 11.05.2017 г. КФН реши:

Не издава забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Барек Овърсийз Лимитид” АД, Република Кипър, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Балканска Консултантска Компания – ИП” ЕАД на акции на „Дружба стъкларски заводи” АД от останалите акционери на дружеството.