Начало / Новини / Решение от заседание на КФН на 07.09.2004 г.

Решение от заседание на КФН на 07.09.2004 г.


Не налага окончателна забрана за публикуване на постъпило коригирано търгово предложение на "Индустриален Холдинг България" АД, гр. София, и "Юнион турс" ООД, гр. София, за закупуване на акции на "Дунав турс" АД, гр. Русе, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник "Авал Ин" АД.