Начало / Новини / Решение от заседание на КФН на 06.12.2017 г.

Решение от заседание на КФН на 06.12.2017 г.


На заседанието си на 06.12.2017 г. КФН реши:
 
Налага забрана за срок от три месеца, считано от датата на издаване на решението на КФН за прилагане на принудителната административна мярка на „Бета Корп“ АД, на:
- Борислав Попов, Румен Нанов и Атанас Бойчев да изпълняват функциите си на членове на Съвета на директорите на „Бета Корп“ АД;
- Борислав Попов и Румен Нанов да управляват и представляват „Бета Корп“ АД.
Назначава Наталия Кумпикова и Стефан Стефанов за квестори на „Бета Корп” АД за срок от 3 месеца от издаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка.