Начало / Новини / Решение от заседание на КФН на 06.12.2017 г.

Решение от заседание на КФН на 06.12.2017 г.


На заседанието си на 06.12.2017 г. КФН реши:
 
Налага забрана за срок от три месеца, считано от датата на издаване на решението на КФН за прилагане на принудителната административна мярка на „Бета Корп“ АД, на:
- Борислав Александров Попов, Румен Йорданов Нанов и Атанас Иванов Бойчев да изпълняват функциите си на членове на Съвета на директорите на „Бета Корп“ АД;
- Борислав Александров Попов и Румен Йорданов Нанов да управляват и представляват „Бета Корп“ АД.
Назначава Наталия Ангелова Кумпикова и Стефан Петров Стефанов за квестори на „Бета Корп” АД за срок от 3 месеца от издаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка.