Начало / Новини / Решение от заседание на КФН на 03.06.2020 г.

Решение от заседание на КФН на 03.06.2020 г.


На заседанието си на 03.06.2020 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до „УНИКА Остерайх Ферзихерунген АГ“, Австрия, с което потвърждава получаването на уведомление от 01.06.2020 г. относно придобиване на пряко квалифицираното участие в капитала на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА" АД и непряко квалифицирано участие в капитала на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА ЖИВОТ" АД. Уведомява дружеството, че крайният срок за произнасяне по уведомлението изтича на 26.08.2020 г.