Начало / Новини / Решение на КФН относно дневния ред на общото събрание на „Солид инвест” АДСИЦ

Решение на КФН относно дневния ред на общото събрание на „Солид инвест” АДСИЦ

Ралица Агайн-Гури, заместник-председател, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение относно дневния ред на общото събрание на „Солид инвест” АДСИЦ.
Решение № 216-ПД/06.04.2010 г. може да бъде намерено на интернет страницата на КФН в раздел Административни документи".