Начало / Новини / Решениe на КФН от заседание на 18.05.2004 г.

Решениe на КФН от заседание на 18.05.2004 г.

КФН  издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от "България" АД, гр. Добрич за закупуване на акции на "Прокон-90" АД, гр. Добрич от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник "Елана Трейдинг" АД.