Начало / Новини / Решение на КЦКФБ от 27.10.1999 г за отнемане лиценза...

Решение на КЦКФБ от 27.10.1999 г за отнемане лиценза на “Улпия секюритис” АД е потвърдено от ВАС

На основание чл. 68, ал. 3, предложение посредно от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) Комисията за финансов надзор Ви уведомява, че с Решение № 4358/14.05.2004 г. Върховният административен  съд на Република България оставя в сила Решение № 64-ИП от 27.10.1999 г. на Комисията по ценните книжа и фондовите борси, с което същата е отнела разрешението за извършване на дейност като инвестиционен посредник на “Улпия секюритис” АД, гр. София.
На основание чл. 69, ал. 1 от ЗППЦК “Улпия секюритис” АД няма право да извършва сделките и дейностите по чл. 54, ал. 1 и 5 от ЗППЦК след отнемане на разрешението му за дейност.