Начало / Новини / Ръководството на КФН се среща с представители...

Ръководството на КФН се среща с представители на браншовите асоциации в небанковия финансов сектор с цел обсъждане на меморандум за сътрудничество

Днес,12 октомври 2010 г., се проведе работна среща между ръководството на КФН и представители на асоциациите в небанковия финансов сектор – в капиталовия, застрахователния и осигурителния сектор. Целта на срещата бе да се обсъди меморандум за сътрудничество и взаимодействие между Комисията за финансов надзор и неправителствени организации в областта на небанковия финансов сектор. С подписването на въпросния меморандум ще се подобри координацията и поддържането на постоянен диалог между КФН и съответните неправителствени организации, ще се извършват съвместни действия и обмяна на информация с оглед повишаване качеството на предлаганите финансови продукти. Идеята е да се създаде Консултативен съвет, в който да участват председателите на всички асоциации и председателя на КФН. Като функция на бъдещия съвет е да   извършва анализ и оценка на актуалното състояние на сектора на небанковите финансови услуги, да инициира публични дискусии по актуални въпроси; да  разработва национална програма за повишаване финансовата култура на населението, както и да прави предложения за законодателни промени.
„Важно е да зачитаме мнението на бизнеса и заедно в конструктивен диалог да формираме определени политики, които са обществено значими за развитието на сектора като цяло -  каза г-н Мавродиев, председател на КФН
Към меморандума може да се присъедини и всяка друга неправителствена
организация в областта на небанковия финансов сектор, която има отношение към капиталовия, застрахователния и осигурителния сектор в Република България, и споделя изложените в него принципи и идеи.
След като асоциациите направят своите предложения по съдържанието на меморандума ще се проведе следваща среща за подписването му.