Начало / Новини / Ръководствата на БАУД и КФН обсъдиха актуални...

Ръководствата на БАУД и КФН обсъдиха актуални въпроси, свързани с капиталовия пазар и развитието на колективните инвестиционни схеми

Днес се проведе среща между представители на ръководствата на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) и Комисията за финансов надзор (КФН), на която бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с капиталовия пазар.

Основна тема на дискусията беше интензивният темп на развитие на колективните инвестиционни схеми, нарасналото пазарно търсене и постигната доходност, публичното представяне на дейността им и резултатите от нея. Коментирани бяха последиците от тези процеси и  възможността от „прегряване” на пазара.

Бе повдигнат и въпросът  за случаите на многократно презаписване на емисии акции при последните първични публични предлагания, като участниците изразиха мнение, че тенденцията ще се задълбочи. Заедно с останалите пазарни участници и „БФБ-София” АД ще бъдат потърсени възможности за промени в съществуваща нормативна база и правилник на пазара, включително и чрез предвиждане на финансов ангажимент на инвеститорите при записване на акции, така че да бъдат преодолени част от несъвършенствата в сега действащата процедура.

По време на срещата бяха набелязани конкретните действия във връзка с дискутираните теми, които КФН и БАУД, съвместно с останалите пазарни участници,  ще предприемат в близките седмици.