Начало / Новини / Публикувано е априлското издание на информационния бюлетин на КФН

Публикувано е априлското издание на информационния бюлетин на КФН

Априлското издание на информационния бюлетин на КФН е публикувано на интернет страницата на КФН, раздел „Публикации”, „Информационен бюлетин”.
С поредното издание КФН започва представянето на един актуален и значим аспект от дейността си - участието й в европейските финансови структури. В броя може да се намери информация за Комитета на европейските регулатори на ценни книжа (CESR), неговите роля и функции по отношение на изработването на проектомерки като основа на рамковите директиви в областта на ценните книжа и последователното и навременно прилагане на общностното законодателство в държавите-членки.