Начало / Новини / Публикувани са резултатите от изпитите за придобиване...

Публикувани са резултатите от изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа и като инвестиционен консултант, проведени на 21 и 22 юни 2008 г.


Изпитът  за придобиване на право за извършване на дейност като брокер  на  ценни книжа е успешно издържан от 25 кандидати от общо 59 допуснати до изпит. Също 25 лица са издържали изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант от  общо 72 кандидати

Списъците на успешно издържалите изпитите са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Изпити за правоспособност”.