Начало / Новини / Публичното дружество “Калиакра” АД e отписано от регистъра

Публичното дружество “Калиакра” АД e отписано от регистъра


Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, взе решение за отписване на отписване на “КАЛИАКРА” АД, гр. Добрич от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор.

Пълния текст на решение 382 може да намерите в раздел документи.