Начало / Новини / Провеждане на семинар на тема „Превенция на...

Провеждане на семинар на тема „Превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма”

В сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), находяща се на адрес гр. София, ул. „Будапеща” № 16, ще се проведе семинар на тема „Превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма”. Семинарът ще се проведе както следва:

- 11 май 2015 г., понеделник, начало 14:00 часа – за служители на пенсионноосигурителни дружества и застрахователи;

- 12 май 2015 г., вторник, начало 10:00 часа – за служители на управляващи дружества и инвестиционни посредници, включително на „Българска фондова борса - София” АД и „Централен депозитар” АД.

Лектори ще бъдат експерти от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” към Държавна агенция „Национална сигурност” и служители на КФН. Продължителността на семинара е 3 часа за всяка от двете дати. Поради ограничения брой места, може да участва по едно лице, служител на горепосочените дружества.

Заявка за участие в семинара следва да се направи до 30.04.2015 г. включително, като се изпрати уведомление по електронната поща на адрес vasileva_a@fsc.bg, в което да се посочи наименованието на дружеството и имената на служителя, който ще присъства. До 30.04.2015 г. включително на същия адрес могат да бъдат изпращани предварителни въпроси, които да се разгледат в хода на семинара.