Начало / Новини / Провеждане на обучение на тема: „Финансиране...

Провеждане на обучение на тема: „Финансиране на тероризъм. Санкции, допълнителни мерки, предприети от СС на ООН и ЕС. Индикатори за разпознаване“

В сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), находяща се на адрес гр. София, ул. „Будапеща” № 16, Държавна агенция „Национална сигурност”, съвместно с КФН ще проведе обучение на тема „Финансиране на тероризъм. Санкции, допълнителни мерки, предприети от СС на ООН и ЕС. Индикатори за разпознаване“. Обучението ще се проведе както следва:

- 25 април 2016 г., понеделник, начало 09.00 часа – за служители на пенсионноосигурителни дружества и застрахователи;

- 26 април 2016 г., вторник, начало 09.00 часа – за служители на управляващи дружества и инвестиционни посредници, включително на „Българска фондова борса - София” АД и „Централен депозитар” АД.

Лектори ще бъдат експерти от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” към ДАНС. Продължителността е 4 часа за всяка от двете дати. Поради ограничения брой места, може да участва по едно лице, служител на горепосочените дружества.

Заявка за участие следва да се направи до 18.04.2016 г. включително, като се изпрати уведомление по електронната поща на адрес: banchev_m@fsc.bg, в което да се посочи наименованието на дружеството и имената на служителя, който ще присъства.
 
В същия срок и на същия адрес могат да бъдат изпращани предварителни въпроси, които да се разгледат в хода на обучението.