Начало / Новини / Проведе се среща между застрахователния надзор и застрахователите

Проведе се среща между застрахователния надзор и застрахователите

Днес, 2 ноември 2010 г., се проведе поредната среща между заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, Борислав Богоев и членовете на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и Гаранционния фонд (ГФ). На срещата присъстваха директорите на управление „Застрахователен надзор” както и представители на почти всички застрахователните компании.  Обсъдиха се всички начертани въпроси от първата среща на 30 септември 2010 г., свързани със задължителната застраховка „Гражданска отговорност”, а имено наредбите за изграждането и поддържането на информационна система за оценка и контрол на риска и измененията в Наредба № 27 за методиката за образуване на технически резерви във връзка със застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Надзорът представи коригираните проекти на наредбите, следствие направените предложения и забележки от страна на застрахователите, които предстоят да се гласуват на второ четене. Сред промените в наредбата за информационната система е отпадането на електронния оптичен четец при сключването на застраховката като задължително условие и са удължени сроковете за влизането й в сила.  В Измененията и допълненията в Наредба № 27 за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и от презастрахователите се въвежда резерв по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите в допълнение на пренос-премийния резерв, чийто размер е обвързан с минимално определена необходима сума за покритие на риска за едно застраховано МПС, обясниха представители на надзора, като минималните суми за покритие на риска са различни за различните видове превозни средства. Другото предложение за промяна в същата наредба е да се фиксират  административните и аквизиционите разходи по застраховка „Гражданска отговорност” до 20 %.

Обсъдиха се и промените в Наредба №24 за задължителното застраховане, където предложението на надзора е да се посочи комисионната на брокерите в полицата по застраховка „Гражданска отговорност”, за да има откритост и прозрачност при предоставянето на тази застраховка.  Промените на тази наредба предстоят да се разгледат на първо четене, след което тя ще бъде предоставена за съгласуване с бранша.
Предстои обсъждане на методиката за уреждане на претенции за неимуществените вреди, която надзорът предостави в работен вариант на бранша, както и подробно и детайлно да се разпишат правилата за въвеждане на системата бонус-малус. Следващата подобна среща бе определена за 2 декември 2010 г.
.