Начало / Новини / Проведе се семинар във връзка с претенциите...

Проведе се семинар във връзка с претенциите за неимуществените щети с участието на КФН на 14 февруари 2012 г.

« ПредишнаСледваща »

Днес, 14 февруари 2012 г., се проведе работен семинар на тема „Претенции за телесни наранявания (неимуществени щети)”, организиран от Гаранционния фонд, със съдействието на Swiss Re и КФН.  

Това е една тема, която от доста време се обсъжда и която ще се финализира с приемане на Методика относно правила за определяне на обезщетения за неимуществени и имуществени вреди  следствие на смърт или телесни увреждания. В заложените промени на Кодекса за застраховането сме делегирали неимуществените вреди, свързани със задължителната застраховка „Гражданска отговорност”, да се регламентират с Наредба, с която ще се приеме въпросната Методика и по която вече е сформирана работна група, каза Борислав Богоев, заместник-председател на КФН, ръководещ управление «Застрахователен надзор», който откри семинара.  

Паричното остойностяване на претърпените болки и страдания следствие на телесни увреждания или смърт е труден процес, но абсолютно необходим, за да може по-бързо и доброволно  да се уреждат отношенията между застрахователи и увредените лица, акцентира в своето изказване г-н Богоев.  Методиката ще бъде като вид ръководство за общия размер на обезщетение, което едно лице може да очаква да получи, ако е претърпял телесни наранявания  следствие на пътно-транспортно произшествие по вина на трето лице.

Марионела Колева, началник – отдел „Дистанционен надзор” в дирекция „Застрахователен надзор” на Комисия за финансов надзор изнесе презентация на тема: „Практика при уреждане на претенции за неимуществени вреди в България” като представи много интересни статистически данни във връзка с промяната през последните 10 години на лимитите на отговорност, средния размер на претенциите, честотата на събитията, рисковата и брутната премия по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. За последните 10 години лимитите на отговорност са се увеличили многократно - 200 пъти, докато средният размер на претенциите и премията по застраховката са нарастнали около 2 пъти. В много широки диапазони варира средната стойност на претенциите в европейските страни – от 1 000 до над 5 000 евро и средната честота на претенциите – от 3% до над 8%, като стойностите за България и на двата показателя са едни от най-ниските, което обуславя и относително ниската рискова премия по застраховката. Другата констатация в презентацията на г-жа Колева бе голямото закъснение при предявяване и изплащане на претенциите във връзка с неимуществени вреди.

Презентация изнесе и генералният секретар на Национално бюро на българските автомобилни застрахователи  г-жа Таня Чонкова, която запозна аудиторията с работата на бюрото и практиката по отношение на уреждането на претенции във връзка с неимуществени вреди.