Начало / Новини / Проучване развитието на пазара по доброволно здравно осигуряване

Проучване развитието на пазара по доброволно здравно осигуряване

Във връзка с наблюдаващата се тенденция на намаляване на броя на здравноосигурителните договори и броя на здравноосигурените лица и същевременното нарастване на начисления премиен приход на годишна база бе извършено проучване на развитието на пазара по доброволно здравно осигуряване.
Проучването е публикувано на интернет страницата на комисията в раздел „Публикации” – „Полезно”.