Начало / Новини / Промени в Изискванията към рекламните и писмените...

Промени в Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителни дружества

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление „Осигурителен надзор”, с решение № 1194-ПОД / 17.09.2008 г. измени на основание чл.91, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс свое решение 1136 – ПОД / 29.08.2008 г., с което са утвърдени Изисквания към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителни дружества. Изменените изисквания ще влязат в сила от 01.01.2009 г. като от същата дата се отменят сега действащите Изисквания, утвърдени с решение № 236 – ПОД / 28.03.2006 г.
С решението се мотивира необходимостта от изменение на действащите Изисквания към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества по чл. 123и, ал. 2 и чл. 180, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Кодекса за социално осигуряване, утвърдени с решение № 236-ПОД от 28.03.2006 г. на заместник-председателя на КФН. Променя се периодът на обявяване на реалната доходност от една на над 5 пълни календарни години и се предвижда изискванията да се прилагат от 01.01.2009 г.

Решение № 1194-ПОД / 17.09.2008 г. можете да намерите в раздел "Административни документи", „Решения”.
Пълния текст на Изискванията се съдържа в раздел "Административни документи",„Изисквания”.