Начало / Новини / Проектите на Наредба № 38 и Наредба № 15 са публикувани...

Проектите на Наредба № 38 и Наредба № 15 са публикувани на интернет страницата на комисията

Комисията финансов надзор публикува в раздел „Нормативна уредба”, подраздел „Проекти”:

1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници; и
2. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите за вписване обстоятелства

В срок до 20 юни 2008 г. заинтересованите лица могат да изпратят своите предложение и становища по проектите на адрес:

Комисия за финансов надзор
ул. „Шар планина” № 33,
1303 София
e-mail: bg_fsc@fsc.bg