Начало / Новини / Приложени принудителни мерки на ПОК “ДСК-РОДИНА” АД

Приложени принудителни мерки на ПОК “ДСК-РОДИНА” АД

Във връзка с постъпили жалби от осигурени лица в Комисията за финансов надзор от осигурени лица в доброволен пенсионен фонд управляван от “ДСК-РОДИНА” АД, беше извършена проверка. Установи се, че компанията неправомерно е отказала прехвърлянето на натрупаните средства по индивидуалните партиди на жалбоподателите в доброволен фонд, управляван от друга компания.
Със заповеди № 550–ПОД и № 551-ПОД от 09.07.2004 г. на Бисер Петков – Заместник председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, на ПОК “ДСК-РОДИНА” АД са дадени задължителни предписания да прехвърли натрупаните средства по индивидуалните партиди на осигурените лица съгласно волята им.