Начало / Новини / Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Стоманени профили” АД

Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Стоманени профили” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, Задължава „Стоманени профили” АД да предприеме всички необходими действия, в резултат на които да бъде проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2008г. в срок не по-късно от четиридесет и пет дни от получаване на решението за прилагане на принудителната административна мярка.
Решение 774 може да намерите в раздел "Административни документи".