Начало / Новини / Приложена е принудителна административна мярка...

Приложена е принудителна административна мярка спрямо СД на „Товарни превози” АД, гр. Шумен

Ралица Агайн, заместник-председателя на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи  СД на „Товарни превози” АД, гр. Шумен, да не подлага на гласуване т. 5 от дневния ред на РГОСА на дружеството, свързана  с апортирането като непарична вноска на недвижим имот – дворно място, собсвеност на „Товарни превози” АД.
Пълния текст на решение 592 може да намерите в раздел „ Административни документи”.