Начало / Новини / Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Родопска слава” АД

Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Родопска слава” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи „Родопска слава” АД, с. Бенковски, да отстрани непълнотите в представения финансов отчет за дейността на дружеството за първо тримесечие на 2009 г., като представи в КФН  допълнителна информация, съгласно чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2.

Решение 709 може да намерите в раздел "Административни документи".