Начало / Новини / Приложена е принудителна административна мярка спрямо ПД „Слънчев бряг” АД

Приложена е принудителна административна мярка спрямо ПД „Слънчев бряг” АД

Ралица Агайн, заместник-председателя на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи ПД „Слънчев бряг” АД да не подлага на гласуване въпросите, включени в дневния ред на общото събрание на акционерите, насрочено за 27.06.2009 г., по реда на чл. 223а ТЗ, а именно:
 -  Промени в състава на сд “Слънчев бряг”АД” и вземане решение за безвъзмездно прехвърляне на елементи от инфраструктурата, собственост на “Слънчев бряг”АД, к.к.Слънчев бряг,
-  включеното от “Слънчев бряг холдинг” АД предложение за приемане на решение за прекратяване на “Слънчев бряг” АД и откриване на производството за ликвидация на дружеството, определяне на срока на ликвидацията и назначаване на ликвидатори на дружеството;
Съвета на директорите на „Слънчев бряг” АД се задължава да не сключва безвъзмездни сделки за разпореждане с активи на дружеството.


Пълния текст на решение 588 може да намерите в раздел „ Административни документи”.