Начало / Новини / Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Екотаб” АД

Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Екотаб” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решение, с което задължава „Екотаб” АД в 7-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителната административна мярка, да отстрани непълнотите в представения годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2009 г.
Решение 420 може да намерите в раздел "Административни документи".