Начало / Новини / Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Домокат” АД

Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Домокат” АД

Ралица Агайн, заместник-председателя на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи членовете на СД на „Домокат” АД, гр. София да предложат на ОСА да не подлага на гласуване т. 6 от дневния ред, във връзка с вземане на решение за овластяване на СД и на изпълнителния директор на дружеството за извършване на сделки по чл. 114 ЗППЦК

Пълния текст на решение 636 може да намерите в раздел „ Административни документи”.