Начало / Новини / Приложена е принудителна административна мярка спрямо девет дружества

Приложена е принудителна административна мярка спрямо девет дружества

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи следните девет дружества да представят в КФН годишен отчет за дейността си за 2008 г. чрез електронната систсистемата е-Register:

Екотаб” АД
„ВЕНЕЦ” АД (л)
„Машпроектинженеринг” АД (н)
„ФИЛТЕКС”
„Хан Крум” АД
„МДКЦ БИОЧЕК” АД
„ВЕЛПА 91” АД
„Адванс Екуити Холдинг” АД
„РЕЦИКЛИРАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ” АД


Пълния текст на решения 498, 500, 501, 502, 503, 504,505, 506 и 507 може да намерите в раздел „Документи”.