Начало / Новини / Приложена е принудителна административна мярка спрямо четири дружества

Приложена е принудителна административна мярка спрямо четири дружества

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” задължи следните 4 дружества да предприемат необходимите действия за провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите за отчетната 2008г.:

„Родопска слава” АД
„ДИТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ
„Исперих - БТ” АД
„СМП Бухово” АД

Решения 782, 783, 784 и 785 може да намерите в раздел "Административни документи".