Начало / Новини / Приложена е принудителна административна мярка на „Ютекс Холдинг” АД, гр. София

Приложена е принудителна административна мярка на „Ютекс Холдинг” АД, гр. София


Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи Съвета на директорите на „Ютекс Холдинг” АД, гр. София да предложи на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 08.07.2005 г., да не гласува точка 7 от дневния ред със следното съдържание: „овластяване на лицата, управляващи и представляващи дружеството, да сключват сделки по чл. 114 от ЗППЦК."

Пълния текст на решение 416 може да намерите в раздел "Документи".