Начало / Новини / Приложена е принудителна административна мярка на “Велина” АД

Приложена е принудителна административна мярка на “Велина” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи СД на “Велина” АД, гр. Велинград, да предложи на общото събрание на акционерите на дружеството да не подлага на гласуване т. 7 от дневния ред със съдържание: “Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния директор за извършване на сделки по смисъла на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; проекторешение – ОС овластява СД и изпълнителния директор за извършване на сделки по смисъла на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК”.

Пълния тест на решение 381 може да намерите в раздел “Документи”.