Начало / Новини / Приложена е принудителна административна мярка на ПД „Сирма” АД, гр. Пловдив

Приложена е принудителна административна мярка на ПД „Сирма” АД, гр. Пловдив

Кирил Желев, член на КФН, заместващ заместник-председателя на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи  членовете на СД на ПД „Сирма” АД, гр. Пловдив да предложат на общото събрание на акционерите  да не подлага на гласуване точка осма от дневния ред, която гласи: „Взимане на решение за продажба чрез търг на Предприятие „Текстилни влакна” – гр. Чирпан. ОС овластява СД на дружеството да продаде чрез търг Предприятие „Текстилни влакна” – гр. Чирпан.”

Пълния текст на решение 525 може да намерите в раздел „Документи”.