Начало / Новини / Приложена е принудителна административна мярка...

Приложена е принудителна административна мярка на ПД „Балканика имоти” АДСИЦ, гр. София

Кирил Желев, заместващ заместник-председателя на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи  членовете на СД на ПД „Балканика имоти” АДСИЦ, гр. София да предложат на редовното общо събрание на акционерите  да не подлага на гласуване точка пета от дневния ред, която гласи: “Приемане на решение за откриване на кредитна линия в ТБ „Инвестбанк” АД във връзка с проект на дружеството за лизинг на недвижими имоти”.


Пълния текст на решение 520 може да намерите в раздел „Документи”.